OVER ONS

Ons schoonmaakbedrijf is gespecialiseerd in het reinigen van extreme en uitzonderlijke situaties, de zogenaamde biohazard schoonmaak. Elders op de website wordt nader uitgelegd wat onder dit begrip moet worden verstaan. We opereren landelijk, zijn 24/7 inzetbaar, 365 dagen per jaar. We zijn hierin één van de weinige spelers op deze markt. We zijn daardoor in staat onze klanten een zeer uitgebreide service te verlenen op gebied van specialistische en trauma reiniging. We kunnen hen van begin tot eind ontzorgen op dit gebied.

We richten ons dus op werkzaamheden die de reguliere schoonmaakbedrijven niet uitvoeren. Dat is uiteraard logisch. Er zijn zeer goede redenen dat ze deze schoonmaakopdrachten aan zich voorbij laten gaan. Het zijn namelijk opdrachten met vaak zeer gevaarlijke situaties, waarbij het gevaar niet denkbeeldig is op een infectie of verwonding. Opdrachten waar niet op af kan worden gegaan met een paar rubberen handschoenen en de gebruikelijke schoonmaakmiddelen. Voor de opdrachten die wij aannemen is specialistische kennis nodig, moet worden gewerkt volgens strenge, nauwkeurig beschreven procedures en moet gebruik worden gemaakt van unieke schoonmaakmiddelen/chemicaliën.

 

WE OPEREREN LANDELIJK, ZIJN 24/7 INZETBAAR, 365 DAGEN PER JAAR.

Een simpel voorbeeld is het ontruimen en schoonmaken van een woning die ernstig is vervuild. Dat is vaak het trieste resultaat van een verward persoon, die een grote verzamelwoede heeft ontwikkeld. In de loop der jaren kan zo’n woning helemaal zijn volgestouwd met allerhande rommel. Als het daarbij bleef zou een gewoon schoonmaakbedrijf de woning ook kunnen ontruimen, maar tussen de algemene rommel bevindt zich vaak allerlei gevaarlijke en onhygiënische materialen, waarmee men beter niet in contact kan komen. Daarbij moet je denken aan schimmels, ongedierte en ontlasting. Broedplaatsen voor allerlei ziektekiemen. We zijn er inmiddels aan gewend dat een regulier schoonmaakbedrijf in een optimistische bui aan zo’n schoonmaakkarwei is begonnen, maar al heel snel moet besluiten dat ze de opdracht beter kunnen teruggeven. Waarna wij alsnog worden ingeschakeld. Gelukkig gaan steeds meer instanties en personen inzien dat het te verkiezen is direct experts in biohazard schoonmaak in te schakelen.

Het uurtarief van biohazard schoonmaak technici ligt beduidend hoger dan dat van de medewerkers van een regulier schoonmaakbedrijf. Vanuit financieel oogpunt is het dus begrijpelijk dat eerst goed gekeken wordt of de situatie dermate alarmerend is dat een gespecialiseerd bedrijf moet worden ingeschakeld. Het wordt zorgwekkend indien de keuze tussen regulier en specialisten alleen op basis van de financiën wordt bepaald en afwegingen over veiligheid, hygiëne en gezondheid geen rol spelen. Wij kunnen alle gevaarlijke opdrachten wel aan en vragen daarvoor vanzelfsprekend een toepasselijke prijs. Wij zijn in staat de ruimtes niet alleen te reinigen, maar weten die vaak nog beter dan het origineel achter te laten. Deze expertise heeft een enkele keer tot gevolg dat we ondanks de hogere prijs toch voor ’normale’ schoonmaakwerkzaamheden worden ingeschakeld. De kwaliteit van onze service zorgt er dan voor dat men perse van onze diensten gebruik wil maken. Wil je meer weten over Nufris? Neem direct contact met ons op via het telefoonnummer: 085 06 06 659 

Shopping Basket
Call Now Button